Τα σχέδια κανονισμών της ΕΟ Τζούντο, ενόψει της ΓΣ (20/12)

Τα σχέδια κανονισμών της ΕΟ Τζούντο, ενόψει της ΓΣ (20/12)

Συνημμένα παρατίθενται τα ΣΧΕΔΙΑ κανονισμών της Ε.Ο Τζούντο, τα οποία θα τεθούν προς έγκριση  στη Γενική Συνέλευση στις 20/12/2022.

Παρακαλούνται τα σωματεία τα οποία έχουν να προτείνουν  κάποιες διορθώσεις ή προσθήκες επί των ανωτέρω κανονισμών, να τις καταθέσουν ΕΓΓΡΑΦΩΣ  στην ομοσπονδία έγκαιρα .

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΤΖΟΥΝΤΟ

ΚΑΝΟΝΙΣMΟΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΤΖΟΥΝΤΟ

ΚΑΝΟΝΙΣMΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΤΖΟΥΝΤΟ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ TZOYNTO

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ Ε.Ο.Τ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΝΤΟΠΙΝΓΚ ΤΗΣ Ε.Ο.Τ.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ

X