ΟΡΟΛΟΓIΑ

Τεχνικές-Ορολογία

Οι τεχνικές του Τζούντο είναι πάρα πολλές. Με αυτές, άλλωστε, προσπαθεί ο κάθε αθλητής να ρίξει τον αντίπαλό του στο έδαφος. Υπάρχουν 67 αναγνωρισμένες τεχνικές ρίψεων (Nage waza) οι οποίες μεταφράζονται ως εξής:

Τεχνικές από όρθια θέση (Tachi waza)
15 Τεχνικές χεριών (Te waza)

11 τεχνικές γοφού (Koshi waza)

21 τεχνικές ποδιών (Ashi waza)

Τεχνικές αυτοθυσίας (Sutemi waza)
5 τεχνικές αυτοθυσίας προς την πλάτη (Ma sutemi waza)
15 τεχνικές αυτοθυσίας προς το πλάι (Yoko sutemi waza)

 

Επίσης έχουν αναγνωρισθεί διεθνώς και 29 τεχνικές εδάφους (Katame waza) οι οποίες είναι:
7 τεχνικές ακινητοποίησης (Οsae waza)
12 τεχνικές πνιγμού (Shime waza)
10 τεχνικές εξάρθρωσης (Kansetsu waza)

 

Nage-waza (投げ技): Τεχνικές ρίψεων

Te-waza (手技): Τεχνικές χεριών

 • Ippon seoinage (本背負い投げ, or 本背負投): Ρίψη από τον ώμο με το ένα χέρι
 • Kata guruma (肩車): Τροχός στον ώμο
 • Kibisu gaeshi ( 踵返): Τρικλοποδιά στη φτέρνα
 • Kouchi gaeshi (小内返): Αντεπίθεση στο μικρό εσωτερικό θέρισμα
 • Kuchiki taoshi (朽木落): Ρίψη με το ένα χέρι
 • Morote gari (双手刈): Θέρισμα με τα δύο χέρια
 • Obi otoshi (帯落): Πιάσιμο της ζώνης
 • Seoi nage (背負い投げ, or 背負投): Ρίψη ώμου
 • Seoi otoshi (背負落): Ρίψη ώμου
 • Sukui nage (掬投): Σαρωτική ρίψη
 • Sumi otoshi (隅落): Γωνιακή ρίψη
 • Tai otoshi (体落): Πτώση του σώματος
 • Uchi mata sukashi (内股透): Ξεγλίστημα από ρίψη με θέρισμα του εσωτερικού του μηρού
 • Uki otoshi (浮落): Αιωρούμενη ρίψη
 • Yama arashi (山嵐): Θυελλώδης ρίψη

Μη αναγνωρισμένες τεχνικές:

 • Te guruma: Τροχός χεριού

Koshi-waza (腰技): Τεχνικές γοφού

 • Daki age (抱上): Ψηλό σήκωμα
 • Hane goshi (跳腰): Εκτίναξη γοφού
 • Harai goshi (払腰): Σάρωμα γοφού
 • Koshi guruma (腰車): Τροχός στο γοφό
 • O goshi (大腰): Μεγάλη ρίψη γοφού
 • Sode tsurikomi goshi (袖釣込腰): Ρίψη γοφού με σήκωμα/τράβηγμα του μανικιού
 • Tsuri goshi (釣腰): Ρίψη με ανασηκωμένο γοφό
 • Tsurikomi goshi (釣込腰): Ρίψη γοφού με σήκωμα/τράβηγμα
 • Uki goshi (浮腰): Ρίψη με υπερυψωμένο γοφό
 • Ushiro goshi (後腰): Πίσω ρίψη γοφού
 • Utsuri goshi (移腰): Μετατόπιση του γοφού

Μη αναγνωρισμένες τακτικές:

 • Tobi goshi
 • Ushiro guruma

Ashi-waza (足技): Τεχνικές ποδιών

 • Ashi guruma (足車): Τροχός στο πόδι
 • Deashi harai (出足払): Σάρωμα μπροστινού ποδιού
 • Hane goshi gaeshi (跳腰返): Αντεπίθεση στην εκτίναξη γοφού
 • Harai goshi gaeshi (払腰返): Αντεπίθεση στο σάρωμα του γοφού
 • Harai tsurikomi ashi (払釣込足): Σάρωμα ποδιού με σήκωμα/τράβηγμα
 • Hiza guruma (膝車): Τροχός στο γόνατο
 • Kosoto gake (小外掛): Μικρό εξωτερικό αγκρίστρωμα
 • Kosoto gari (小外刈): Μικρό εξωτερικό θέρισμα
 • Kouchi gari (小内刈): Μικρό εσωτερικό θέρισμα
 • O guruma (大車): Μεγάλος τροχός
 • Okuri ashi harai (送足払): Σάρωμα ποδιού
 • Osoto gaeshi (大外返): Αντεπίθεση στο μεγάλο εξωτερικό θέρισμα
 • Osoto gari (大外刈): Μεγάλο εξωτερικό θέρισμα
 • Osoto guruma (大外車): Μεγάλος εξωτερικός τροχός
 • Osoto otoshi (大外落): Μεγάλη εξωτερική ρίψη
 • Ouchi gaeshi (): Αντεπίθεση στο μεγάλο εσωτερικό θέρισμα
 • Ouchi gari (大内刈): Μεγάλο εσωτερικό θέρισμα
 • Sasae tsurikomi ashi (支釣込足): Ρίψη στο πόδι που στηρίζει με σήκωμα/τράβηγμα
 • Tsubame gaeshi (燕返): αντεπίθεση του χελιδονιού, αντιτεχνική στο ντεάσι-χαράι
 • Uchi mata (内股): Ρίψη με θέρισμα του εσωτερικού του μηρού
 • Uchi mata gaeshi (内股返): Αντεπίθεση στη ρίψη με θέρισμα του εσωτερικού μηρού

Sutemi-waza (捨身技): Τεχνικές αυτοθυσίας

Masutemi (真捨身技): Ύπτιες τεχνικές αυτοθυσίας

 • Hikikomi gaeshi (引込返): Αντίστροφη ώθηση
 • Sumi gaeshi (隅返): Διαγώνια ρίψη
 • Tawara gaeshi (俵返):
 • Tomoe nage (巴投): Κυκλική ρίψη
 • Ura nage (裏投): Οπίσθια ρίψη

Yokosutemi (橫捨身技): Πλάγιες τεχνικές αυτοθυσίας

 • Daki wakare (抱分): Υψηλός διαχωρισμός
 • Hane makikomi (跳巻込): Ρίψη με αναπήδηση και τύλιγμα
 • Harai makikomi (払巻込): Ρίψη σαρώματος του γοφού με τύλιγμα
 • Kani basami (蟹挟): Ρίψη ψαλιδιού
 • Kawazu gake (河津掛): Εμπλοκή με το πόδι
 • Osoto makikomi (大外巻込): Ρίψη με μεγάλο εξωτερικό τύλιγμα
 • Soto makikomi (外巻込): Ρίψη με εξωτερικό τύλιγμα
 • Tani otoshi (谷落): Ανατροπή της κοιλάδας
 • Uchi makikomi (内巻込): Ρίψη με εσωτερικό τύλιγμα
 • Uchi mata makikomi (内股巻込): Ρίψη του εσωτερικού του μηρού με τύλιγμα
 • Uki waza (浮技): Αιωρούμενη ρίψη
 • Yoko gake (横掛): Πλάγια ρίψη του σώματος
 • Yoko guruma (横車): Πλάγιος τροχός
 • Yoko otoshi (横落): Πλάγια ανατροπή
 • Yoko wakare (横分): Πλάγια ρίψη

Μη αναγνωρισμένες τεχνικές:

 • Tama guruma
 • Ude Gaeshi

Ne-waza: Τεχνικές εδάφους

Ανατροπή της χελώνας:

 • Daki Wakare

Μη αναγνωρισμένες τεχνικές

Κυκλική κίνηση αμυνόμενου:

 • Elevator Sweep
 • Push Sweep

Πέρασμα αμυνόμενου:

 • Near Knee Guard Pass
 • Simple Guard Pass
 • Stacking Guard Pass

Ανατροπή της χελώνας

 • Turtle Flip Over
 • Ura-gatame

Αντίστροφη ανάβαση

 • Back Mount Escape
 • Foot lock counter to rear-mounted position

Osaekomi-waza (押込技): Τεχνικές καθήλωσης

 • Kamishihogatame (上四方固): Επάνω πιάσιμο τεσσάρων γωνιών
 • Katagatame (肩固): Πιάσιμο ώμου
 • Kesa-gatame (袈裟固): Πιάσιμο μαντηλιού
 • Kuzure-kami-shiho-gatame (崩上四方固): Σπασμένο επάνω πιάσιμο τεσσάρων γωνιών
 • Kuzurekesagatame (崩袈裟固): Παραλλαγή του πιασίματος μαντηλιού
 • Tateshihogatame (縦四方固): Ευθύ κλείδωμα με πιάσιμο τεσσάρων γωνιών
 • Yokoshihogatame (横四方固): Πλάγιο κλείδωμα με πιάσιμο τεσσάρων γωνιών

Μη αναγνωρισμένες τεχνικές:

 • Uki-gatame (浮固): Επιπλέουσα στήριξη
 • Ura-gatame
 • Ura-kesa-gatame
 • Ushirokesagatame (後袈裟固): Πιάσιμο μαντηλιού προς τα πίσω

Shime-waza (絞技): Τεχνικές πνιγμού

 • Dojime (胴絞): Πνιγμός κορμού
 • Gyakujujijime (逆十字絞): Αντίστροφο σταυρωτό κλείδωμα
 • Hadaka-jime (裸絞): Γυμνό κλείδωμα
 • Kata-ha-jime (片羽絞): Κλείδωμα μονής φτερούγας
 • Kata-juji-jime (片十字絞): Μισό σταυρωτό κλείδωμα
 • Katatejime (片手絞): Πνιγμός με το ένα χέρι
 • Namijujijime (並十字絞): Κανονικό σταυρωτό κλείδωμα
 • Okurierijime (送襟絞): Κυλιόμενο κλείδωμα του κολάρου
 • Ryotejime (両手絞): Πνιγμός με τα δύο χέρια
 • Sankaku-jime (三角絞): Τριγωνικός πνιγμός
 • Sodegurumajime (袖車絞): Πνιγμός με τροχό στο μανίκι
 • Tsukkomi-jime (突込絞): Πιεστικός πνιγμός

Μη αναγνωρισμένες τεχνικές:

 • Jigokujime (地獄絞): Διαβολικός πνιγμός
 • Ura-juji-jime

Kansetsu-waza (関節技): Τεχνικές αρθρώσεων

 • Ashigarami (足緘): Κλείδωμα ποδιού με εμπλοκή
 • Udegarami (腕緘): Κλείδωμα βραχίονα με εμπλοκή
 • Udehishigiashigatame (腕挫脚固): Κλείδωμα βραχίονα με το πόδι
 • Udehishigiharagatame (腕挫腹固): Κλείδωμα βραχίονα με το στομάχι
 • Udehishigihizagatame ( 腕挫膝固): Κλείδωμα βραχίονα με το γόνατο
 • Udehishigijujigatame (腕挫十字固): Σταυρωτό κλείδωμα βραχίονα
 • Udehishigisankakugatame (腕挫三角固): Τριγωνικό κλείδωμα βραχίονα
 • Udehishigitegatame (腕挫手固): Κλείδωμα βραχίονα με το χέρι
 • Udehishigiudegatame (挫腕固): Κλείδωμα βραχίονα με το βραχίονα
 • Udehishigiwakigatame (腕挫腋固): Κλείδωμα βραχίονα με τη μασχάλη

Μη αναγνωρισμένες τεχνικές:

 • Ashi-hishigi
 • Sankaku-garami (三角緘): Τριγωνική περιπλοκή

Atemi-waza (当て身技): Τεχνικές χτυπημάτων

Ashiatewaza: Χτυπήματα ποδιών

 • Mae-ate: Εμπρός χτύπημα
 • Mae-geri: Μπροστινό λάκτισμα
 • Naname-geri: Διαγώνιο λάκτισμα
 • Taka-geri: Ψηλό εμπρός λάκτισμα
 • Ushiro-geri: Πίσω λάκτισμα
 • Yoko-geri: Πλάγιο λάκτισμα

UdeAtewaza: Χτυπήματα με τα χέρια και τους βραχίωνες

 • Kamiate: Χτυπήματα προς τα πάνω
 • Kirioroshi: Κάθετο κόψιμο
 • Naname-ate: Διαγώνιο χτύπημα
 • Naname-uchi: Πλάγιο χτύπημα
 • Ryogantsuki: Χτύπημα και στα δύο μάτια
 • Shimotsuki: Χτύπημα από πάνω προς τα κάτω
 • Tsukiage: Γροθιά από κάτω (άπερκατ)
 • Tsukidashi: Χτύπημα με το χέρι
 • Tsukkake: Γροθιά
 • Uchioroshi: Χτύπημα προς τα κάτω
 • Ushiro-ate: Οπίσθιο χτύπημα
 • Ushirosumitsuki: Χτύπημα στην πίσω γωνία
 • Ushiro-tsuki: Πίσω χτύπημα
 • Ushiro-uchi: Πίσω χτύπημα
 • Yokoate: Πλάγια ρίψη του σώματος
 • Yokouchi: Πλάγια ρίψη του σώματος

Ukewaza (αιωρούμενη ανατροπή)

 • Tenkan: Εξωτερική στροφή

Ukemi (Τεχνικές ασφαλών πτώσεων)

 • Mae ukemi: Πρόσθια πτώση
 • Ushiro ukemi: Οπίσθια πτώση
 • Yoko ukemi: Πλάγια πτώση
X