Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος

 • ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΦΕΝΤΑΡΑΚΗΣ
  ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΦΕΝΤΑΡΑΚΗΣ

Α’ Αντιπρόεδρος

 • ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΗΛΙΑΔΗΣ
  ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΗΛΙΑΔΗΣ

Β’ Αντιπρόεδρος

 • Δημήτρης Θεοδωρογλάκης
  Δημήτρης Θεοδωρογλάκης

Γ’ Αντιπρόεδρος

 • ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΓΙΑΣ
  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΓΙΑΣ

Γενικός Γραμματέας

 • Βαλεντίνα Στεφανίδου
  Βαλεντίνα Στεφανίδου

Αν. Γεν. Γραμματέας

 • ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
  ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

Ταμίας

 • ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ
  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ

Αν. Ταμίας

 • Κυριακή Πετρίδη
  Κυριακή Πετρίδη

Εφορος Υλικού

 • Νικόλαος Μανές
  Νικόλαος Μανές

Μέλη

 • Αναστάσιος Μαρκάκης
  Αναστάσιος Μαρκάκης
 • Δημήτριος Μπριόλας
  Δημήτριος Μπριόλας
 • Θεοχάρης Αποστολάκης
  Θεοχάρης Αποστολάκης
 • Σιώπης Βίκτωρ
  Σιώπης Βίκτωρ
 • ΣΒΕΤΛΑΝΑ ΜΙΣΑΪΛΟΒΑ
  ΣΒΕΤΛΑΝΑ ΜΙΣΑΪΛΟΒΑ
 • Σταυριά Αναστασία
  Σταυριά Αναστασία
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΦΕΝΤΑΡΑΚΗΣ
Πρόεδρος
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΗΛΙΑΔΗΣ
Δημήτρης Θεοδωρογλάκης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΓΙΑΣ
Βαλεντίνα Στεφανίδου
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ
Κυριακή Πετρίδη
Νικόλαος Μανές
Αναστάσιος Μαρκάκης
Δημήτριος Μπριόλας
Θεοχάρης Αποστολάκης
Σιώπης Βίκτωρ
ΣΒΕΤΛΑΝΑ ΜΙΣΑΪΛΟΒΑ
Σταυριά Αναστασία
Φύλο Aνδρας
X