Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος

 • ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
  ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Α’ Αντιπρόεδρος

 • ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
  ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

Β’ Αντιπρόεδρος

 • ΓΑΙΤΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
  ΓΑΙΤΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Γ’ Αντιπρόεδρος

 • ΜΟΥΡΟΥΖΙΔΟΥ ΒΙΟΛΕΤΑ
  ΜΟΥΡΟΥΖΙΔΟΥ ΒΙΟΛΕΤΑ

Γενικός Γραμματέας

 • ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ
  ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ

Αν. Γεν. Γραμματέας

 • ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ
  ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ

Ταμίας

 • ΒΑΡΟΤΣΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ
  ΒΑΡΟΤΣΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ

Αν. Ταμίας

 • ΚΑΠΟΛΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ
  ΚΑΠΟΛΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ

Εφορος Υλικού

 • ΒΑΓΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
  ΒΑΓΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Μέλη

 • ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
  ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 • ΧΑΜΟΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
  ΧΑΜΟΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
 • ΗΛΙΑΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
  ΗΛΙΑΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
 • ΚΑΦΕΝΤΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
  ΚΑΦΕΝΤΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 • ΣΙΩΠΗΣ ΒΙΚΤΩΡ
  ΣΙΩΠΗΣ ΒΙΚΤΩΡ

Τακτικός Εκπρόσωπος Αθλητών

 • ΝΤΑΝΑΤΣΙΔΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ
  ΝΤΑΝΑΤΣΙΔΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ

Αναπληρωματική Εκπρόσωπος Αθλητών

 • ΤΕΛΤΣΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
  ΤΕΛΤΣΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ

ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
EMAIL: FACEBOOK: TEL. Αθήνα-Ελλάδα
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΑΙΤΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΟΥΡΟΥΖΙΔΟΥ ΒΙΟΛΕΤΑ
ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ
EMAIL: FACEBOOK: TEL. Αθήνα-Ελλάδα
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ
ΒΑΡΟΤΣΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ
ΚΑΠΟΛΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ
ΒΑΓΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
EMAIL: FACEBOOK: TEL. Αθήνα-Ελλάδα
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΑΜΟΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΗΛΙΑΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΚΑΦΕΝΤΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΙΩΠΗΣ ΒΙΚΤΩΡ
Φύλο Γυναίκα
ΝΤΑΝΑΤΣΙΔΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ
ΤΕΛΤΣΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
X