Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος

 • ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΦΕΝΤΑΡΑΚΗΣ
  ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΦΕΝΤΑΡΑΚΗΣ

Α’ Αντιπρόεδρος

 • ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΗΛΙΑΔΗΣ
  ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΗΛΙΑΔΗΣ

Β’ Αντιπρόεδρος

 • ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΓΙΑΣ
  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΓΙΑΣ

Γ’ Αντιπρόεδρος

 • ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ
  ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ

Γενικός Γραμματέας

 • ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ
  ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ

Αν. Γεν. Γραμματέας

 • ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
  ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

Ταμίας

 • ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ
  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ

Αν. Ταμίας

 • ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΕΤΡΙΔΗ
  ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΕΤΡΙΔΗ

Εφορος Υλικού

 • ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
  ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Μέλη

 • ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΚΑΠΡΑΝΗΣ
  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΚΑΠΡΑΝΗΣ
 • ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΡΙΟΛΑΣ
  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΡΙΟΛΑΣ
 • ΜΑΝΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
  ΜΑΝΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 • ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΟΥΦΛΕΡΗΣ
  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΟΥΦΛΕΡΗΣ
 • ΚΑΠΑΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
  ΚΑΠΑΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
 • ΣΙΩΠΗΣ ΒΙΚΤΩΡ
  ΣΙΩΠΗΣ ΒΙΚΤΩΡ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΦΕΝΤΑΡΑΚΗΣ
Πρόεδρος
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΗΛΙΑΔΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΓΙΑΣ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ
ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΕΤΡΙΔΗ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΚΑΠΡΑΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΡΙΟΛΑΣ
ΜΑΝΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΟΥΦΛΕΡΗΣ
ΚΑΠΑΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΙΩΠΗΣ ΒΙΚΤΩΡ
Φύλο Aνδρας
X