Κληρώσεις | Παν. Πρωταθλήματα ΠΑ-ΚΑ & ΠΒ-ΚΒ 2021

Κληρώσεις | Παν. Πρωταθλήματα ΠΑ-ΚΑ & ΠΒ-ΚΒ 2021

Καλή επιτυχία σε όλους τους αθλητές και αθλήτριες!

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα ΠΒ ΚΒ

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα ΠΑ ΚΑ

Οι αθλητές το Σάββατο 20 Νοεμβρίου θα αγωνιστούν σε μπλoκ :

1ο ΜΠΛΟΚ – ΏΡΑ ΈΝΑΡΞΗΣ
10:00 ΠΒ -30, ΠΒ -38 , ΠΒ -42, ΠΒ -50 ΚΒ -32, ΚΒ -44, ΚΒ -48, ΚΒ -57, ΚΒ +57

2ο ΜΠΛΟΚ – ΏΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ
13:00 ΠΒ -34, ΠΒ – 46, ΠΒ -55, ΠΒ -60, ΠΒ +60, ΚΒ -36, ΚΒ -40, ΚΒ – 52 (η ώρα έναρξης του δεύτερου μπλοκ είναι κατ’ εκτίμηση, θα ενημερωθούν οι εκπρόσωποι κατά την πορεία των αγώνων για την ακριβή ώρα, ώστε να προσέλθουν οι επόμενοι αθλητές για ζέσταμα εγκαίρως).

 

X