ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ Ε.Ο. ΤΖΟΥΝΤΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ Ε.Ο. ΤΖΟΥΝΤΟ

Πειραιάς, 19/11/2021

Επειδή παρατηρήθηκε το φαινόμενο πολλά σωματεία να αποστέλλουν παλιές φωτογραφίες μαζί με τα δικαιολογητικά των προς έκδοση δελτίων αθλητών (ειδικά σε πολύ νεαρές ηλικίες), από εδώ και στο εξής, όσες φωτογραφίες δεν είναι πρόσφατες θα επιστρέφονται με κούριερ στα σωματεία με δική τους χρέωση.

Επίσης, τονίζουμε για μία ακόμα φορά την υποχρέωσή σας να επικολλάτε μία φωτό του/της  αθλητή/αθλήτριας πάνω στο πιστοποιητικό γέννησης σφραγισμένο με τη σφραγίδα του σωματείου για τον έλεγχο της ταυτοποίησης.

Για την Ε.Ο. Τζούντο.  

Ο Πρόεδρος                                       H Γεν. Γραμματέας

 

Δ. Μιχαηλίδης                                   B. Στεφανίδου

X