ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3 ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3 ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Η Ελληνική Ομοσπονδία Τζούντο έχοντας υπόψη της το άρθρο 31 του Ν.2725|99, το άρθρο και άρθρου 11 παρ 4 του Κανονισμού της Ε.Ο.Τζούντο (ΦΕΚ 540/11-4-2000) και την απόφαση του ΔΣ της Ε.Ο. Τζούντο στις 20-2-2020 προκηρύσσει τις παρακάτω θέσεις:

3 (τρεις) θέσεις ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ 21-24ΜΑΙΟΥ 2020.

Τα απαιτούμενα προσόντα πρέπει να είναι τα κάτωθι:

  • Α) Πτυχίο ανωτάτης σχολής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
  • Β) Αποδεδειγμένη πείρα στη διοργάνωση Επίσημων Αγώνων Τζούντο (Διεθνών & Εγχώριων)
  • Γ) Ικανοποιητική γνώση της Αγγλικής γλώσσας (LOWER)

Η σύμβαση θα έχει διάρκεια 4 μήνες.

Οι ενδιαφερόμενοι-ες, μπορούν να αποστείλουν την αίτηση εκδήλωση ενδιαφέροντος μαζί με τα τυπικά προσόντα τους στα Γραφεία της Ε.Ο.Τζούντο στο ΣΕΦ ή στο email της Ε.Ο. Τζούντο director@hjf.gr, μέχρι την Παρασκευή 13 Μαρτίου 2020.

 

Ο Πρόεδρος                                     Η Γεν. Γραμματέας

Ι. Καφενταράκης                            Βαλ. Στεφανίδου

 

X