ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 1ο & 2ο ΝΤΑΝ ΣΤΑ ΓΙΑΝΝΕΝΑ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 1ο & 2ο ΝΤΑΝ ΣΤΑ ΓΙΑΝΝΕΝΑ

Η Επιτροπή Ιεραρχίας DAN και Επιμόρφωσης μετά την πετυχημένη διεξαγωγή του σεμιναρίου στις 3 Νοεμβρίου 2018 θα διοργανώσει Εξετάσεις για 1ο-2ο DAN  στα Γιάννενα!

Οι εξετάσεις για 1ο-2ο DAN (Nage-no-kata) θα διεξαχθούν την Κυριακή 9 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 10:00 π.μ. στην αίθουσα του Α.Σ. ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ.

Όλοι οι υποψήφιοι θα εξεταστούν υποχρεωτικά με άσπρη εμφάνιση (λευκό τζουντόγκι) και θα πρέπει να καταβάλουν το αντίτιμο στην Ομοσπονδία:

  • 1ο DAN 140,00€
  • 2ο DAN 160,00€

Τα χρήματα των εξετάσεων θα πρέπει να έχουν καταβληθεί στο λογαριασμό της Ελληνικής Ομοσπονδίας Τζούντο στην Εθνική Τράπεζα (080/480582-86, ΙΒΑΝ GR 16 0110 0800 ΟΟΟΟ 0804 8058 286) μέχρι τις 7 Δεκεμβρίου 2018.

Επιτροπή Ιεραρχίας DAN και Επιμόρφωσης

X