Αλλαγές στη διεξαγωγή ημερίδων Junior Β’ και Γ’

Αλλαγές στη διεξαγωγή ημερίδων Junior Β’ και Γ’

Με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Ο.Τζούντο αλλάζει η διεξαγωγή των ημερίδων juniors.

Οι διαδικασίες που οφείλουν να ακολουθήσουν τα σωματεία και οι διοργανωτές  είναι οι ακόλουθες:

 • Η δήλωση συμμετοχής, θα αποστέλλεται με το όνομα, την ηλικία και το βάρος των αθλητών.
 • Οι αθλητές υποχρεούται να έχουν Δελτίο και Κάρτα Υγείας Αθλητή (ΚΥΑ).
 • Πριν την έναρξη των αγώνων οι διοργανωτές θα φροντίζουν να γίνεται επίδειξη από ενήλικες αθλητές, έτσι ώστε, οι γονείς, παιδιά και φίλοι του αθλήματος να αντιληφθούν την έννοια του Shiai και να αποφευχθούν αρνητικές αντιδράσεις.
 • Η διαδικασία ζύγισης των μικρών αθλητών ισχύει ως έχει.
 • Όλα τα παιδιά θα κάνουν κοινό ζέσταμα, ώστε να μετατραπεί η διαδικασία σε διασκέδαση.
 • Όλα τα παιδιά θα συγκεντρώνονται γύρο από τα τατάμι με βάση την ηλικία και τα κιλά για να πετύχουμε την εξοικείωση με τον αγωνιστικό χώρο.
 • Η Γραμματεία θα χωρίζει τους αθλητές σε ομάδες των τεσσάρων ατόμων, ώστε όλα να αγωνιστούν από δυο φορές και να καταλάβουν υποχρεωτικά μια θέση και ένα μετάλλιο.
 • Το προκαθορισμένο ένα λεπτό θα κυλάει ως τέλος του, επιτρέποντας στους αθλητές να ολοκληρώσουν την προσπάθεια τους, όσες φορές κι εάν έχουν ρίξει ippon.
 • Οι προπονητές θα είναι απλοί συνοδοί των αθλητών και δεν επιτρέπεται να δίνουν οδηγίες σε καμία περίπτωση.
 • Για την ασφάλεια των παιδιών, οι διαιτητές θα ελέγχουν την πτώση, συγκρατώντας τον αθλητή και χωρίς να σταματούν τη ρίψη, προκειμένου αυτή να γίνει πιο ομαλή.
 • Οι σύλλογοι δεν θα βαθμολογούνται από τις κατηγορίες αυτές.

Οι στόχοι αυτών των αλλαγών σχετικά με τη διεξαγωγή των αγώνων αποσκοπούν στην απόκτηση μιας θετικής αγωνιστικής εμπειρίας από τους μικρούς τζουντόκα, που θα οδηγήσουν στην αγάπη για το άθλημά μας.

X