Μετεγγραφές 2018 – 2019: Κριτήρια και δικαιολογητικά

Μετεγγραφές 2018 – 2019: Κριτήρια και δικαιολογητικά

Η Ε.Ο. Τζούντο σας ενημερώνει ότι από την 1 Οκτωβρίου 2018 ξεκινά η περίοδος μετεγγραφών.

Τα ενδιαφερόμενα σωματεία θα πρέπει σύμφωνα με τον Εσωτερικό κανονισμό να προσκομίσουν έως τις 10/10/2018 τα παρακάτω:

1. Αίτηση του σωματείου προς την Ε.Ο. Τζούντο (με πρωτόκολλο και σφραγίδα) στην οποία θα αναγράφονται:

α) τα ονόματα των αθλητών,

β) το σωματείο προέλευσής τους,

γ) τους λόγους μετεγγραφής τους,

2. Φωτοαντίγραφο (1) της Κάρτας Υγείας Αθλητή τους (έγχρωμο).

3. Δύο (2) φωτογραφίες ταυτότητας.

4. Έγγραφη συναίνεση του σωματείου προέλευσης του αθλητή, όπου αυτό απαιτείται.

Περισσότερες λεπτομέρειες και χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία και τους λόγους της αποδέσμευσης των αθλητών θα βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας Τζούντο – στον Εσωτερικό Κανονισμό άρθρο 45 – Περί Μετεγγραφών Αθλητών.

Εκ του Δ.Σ.

X