Συμμετοχές Πανελληνίου Πρωταθλήματος | Θεσσαλονίκη | 01-02/02/2020

Συμμετοχές Πανελληνίου Πρωταθλήματος | Θεσσαλονίκη | 01-02/02/2020

Παρακαλούμε, ελέγξτε τις παρακάτω συμμετοχές. Για οποιαδήποτε παρατήρηση, επικοινωνήστε με την Υπεύθυνη Γραμματείας κα Σαλώμη Ηλιάδου στο κιν.: 698 4118880, e-mail:  h.championships@gmail.com

Συμμετοχές Πανελληνίου Πρωταθλήματος

X