Πρόσκληση ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του έτους 2019

Πρόσκληση ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του έτους 2019

Αθήνα  15/3/2019

Αρ. πρωτ 10974/2019


Προς: Όλους τους Συλλόγους της Ε.Ο. Τζούντο

Θέμα: Πρόσκληση ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ο. Τζούντο, σύμφωνα με το άρθρο 51 παρ. 8, του Ν. 2725/99, καλεί τα σωματεία-μέλη της να προσέλθουν με τους νόμιμα οριζόμενους  εκπροσώπους τους κατά το άρθρο 9 του καταστατικού της Ε.Ο. Τζούντο στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2019, με θέματα στην ημερήσια διάταξη:

  1. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα Γενικής Συνέλευσης
  2. Οικονομικός Απολογισμός 1/1/2018 – 31/12/2018
  3. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής
  4. Ψηφοφορία έγκριση οικονομικού απολογισμού και απαλλαγής του ΔΣ από κάθε σχετική ευθύνη.
  5. Διοικητικός Απολογισμός 1/1/2018– 31/12/2018
  6. Ψηφοφορία έγκρισης διοικητικού απολογισμού και απαλλαγής του ΔΣ από κάθε σχετική ευθύνη.
  7. Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2020

Η ανωτέρω Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του  Ολυμπιακού Κέντρου Άνω Λιοσίων, την Παρασκευή 5 Απριλίου 2019  και ώρα 14:30. Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας η ΓΣ θα επαναληφθεί την Παρασκευή 5 Απριλίου 2019  και ώρα 15:30 στον ίδιο χώρο, σύμφωνα με την παρ. β΄ του άρθρου 11 του καταστατικού της Ε.Ο. Τζούντο.

Στην παρούσα πρόσκληση επισυνάπτεται οικονομικός απολογισμός, ισολογισμός έτους 2018 καθώς και ο προϋπολογισμός έτους 2020.

Για την Ε.Ο. Τζούντο

Ο Πρόεδρος                                                                              Η Γεν. Γραμματέας

Ι. Καφενταράκης                                                                    Βαλ. Στεφανίδου

Πρόσκληση ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 2019

Oικονομικός απολογισμός 2018

Ισολογισμός 2018

Προϋπολογισμός έτους 2020

 

X