Πρόσκληση Δ.Σ. για την Τετάρτη 5 Ιουνίου 2019

Πρόσκληση Δ.Σ. για την Τετάρτη 5 Ιουνίου 2019

Αθήνα 30/5/2019

Αρ. πρωτ 11 257 /2019

Προς: Μέλη ΔΣ της Ε.Ο. Τζούντο

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην συνεδρίαση του Δ.Σ. της Ελληνικής Ομοσπονδίας Τζούντο, στην αίθουσα συνεδριάσεων στα γραφεία της Ομοσπονδίας, ΣΤΑΔΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ & ΦΙΛΙΑΣ, την Τετάρτη 5 Ιουνίου 2019 και ώρα 15:00 για τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

  • Θέματα Εθνικών Ομάδων (προετοιμασία, αποστολές)
  • Διάφορα

Για την Ε.Ο. Τζούντο

Ο Πρόεδρος                                                       Η Γεν. Γραμματέας

 

Ι.Καφενταράκης                                                   Βαλ. Στεφανίδου

 

ΔΣ 05.06.2019

X