Πρόσκληση Δ.Σ. για την Πέμπτη 20 Φεβρουαρίου 2020

Πρόσκληση Δ.Σ. για την Πέμπτη 20 Φεβρουαρίου 2020

Αθήνα 17/2/2020
Αρ. πρωτ 12347/2020

Προς: Μέλη ΔΣ της Ε.Ο. Τζούντο

Κύριοι,

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στη  συνεδρίαση του Δ.Σ. της Ελληνικής Ομοσπονδίας Τζούντο, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Ομοσπονδίας στο Στάδιο Ειρήνης & Φιλίας την Πέμπτη 20 Φεβρουαρίου 2020  και ώρα 13:00 για τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

  • Προκήρυξη τακτικής Γενικής Συνέλευσης για έγκριση οικονομικού–διοικητικού απολογισμού έτους 2019.
  • Θέματα διοργάνωσης Πανελληνίων Πρωταθλημάτων Παίδων – Κορασίδων Β΄ & Νέων Ανδρών- Γυναικών.
  • Θέματα Εθνικών ομάδων (εγκρίσεις μεταβάσεων αποστολών κ.α)
  • Θέματα διοργάνωσης Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Βετεράνων
  • Διάφορα
  • Οικονομικά (έγκριση προϋπολογισμού 2020, αποδοχή τιμολογίων δέσμευση πιστώσεων, έγκριση δαπανών).

Για την Ε.Ο. Τζούντο

Ο Πρόεδρος                                              Η Γεν. Γραμματέας

Ι. Καφενταράκης                                       Βαλ. Στεφανίδου

ΔΣ 20.02.2020

X