Μητρώο Αθλητικών Σωματείων: Καθορισμός στοιχείων για την αίτηση εγγραφής

Μητρώο Αθλητικών Σωματείων: Καθορισμός στοιχείων για την αίτηση εγγραφής

Η απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού με θέμα «Καθορισμός των ειδικότερων στοιχείων για την αίτηση εγγραφής και τον έλεγχο αυτής των αθλητικών σωματείων με ειδική αθλητική αναγνώριση στο Ηλεκτρονικό Μητρώο του αρ. 142 του Ν.4714/2020».

ΔΑΑ468468_ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

X