ΓΓΑ: Νέες διατάξεις περί προπονητών

ΓΓΑ: Νέες διατάξεις περί προπονητών

Ενημερωτικό έγγραφο με αφορμή τις νέες διατάξεις περί προπονητών, που ισχύουν σύμφωνα με το νέο Νόμο 4908/2022 (ΦΕΚ 52/Α/11.3.2022).

Για να ενημερωθείτε σχετικά με τις νέες διατάξεις περί προπονητών, ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο:

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΝΕΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

X