ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ | Εξετάσεις 1ου – 5ου DAN | ΑΘΗΝΑ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ | Εξετάσεις 1ου – 5ου DAN | ΑΘΗΝΑ

Σας ενημερώνουμε ότι  οι εξετάσεις για 1ο-5ο Dan  που είχαν αναβληθεί τον Μάρτιο του 2020 θα διεξαχθούν στην Αθήνα την Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2020 στο Dojo Southern Judo Academy (Αθλητικός Όμιλος Τζούντο Αλίμου) στην Λεωφόρο Καλαμακίου 116 (1ος όροφος) στις 10:00 π.μ.

Οι υποψήφιοι εξεταζόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν (1ο-200 ευρώ & 2ο-300 ευρώ 3ο, 4ο, 5ο (400 ευρώ) το αργότερο μέχρι τις 8 Οκτωβρίου 2020 για την Αθήνα  και το καταθετήριο μαζί με την αίτηση θα το προσκομίσουν στην Επιτροπή την ημέρα των εξετάσεων.

Στην περίπτωση επανεξέτασης, ο υποψήφιος εξεταζόμενος θα πρέπει να καταθέσει στον παρακάτω λογαριασμό το ποσό των 50 ευρώ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή στις εξετάσεις είναι ο υποψήφιος να έχει παρακολουθήσει το αντίστοιχο σεμινάριο που προηγήθηκε.

Τα λεφτά θα κατατεθούν στον λογαριασμό της Ε.Ο.Τζούντο,  Εθνική Τράπεζα (080/480582-86. ΙΒΑΝ GR 16 0110 0800 0000 0804 8058 286)     
X