Εξετάσεις 1ου – 5ου DAN | Μάρτιος 2020

Εξετάσεις 1ου – 5ου DAN | Μάρτιος 2020

Οι εξετάσεις για 1ο & 2ο Dan θα διεξαχθούν στη Θεσσαλονίκη την Κυριακή 15 Μαρτίου 2020 και ώρα 10:00 στο προπονητήριο του ΣΑΠΚ Νεάπολης.   

Οι υποψήφιοι εξεταζόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν (1ο-200 ευρώ & 2ο-300 ευρώ) το αργότερο μέχρι τις 12 Μαρτίου 2020 και το καταθετήριο μαζί με την αίτηση θα το προσκομίσουν στην Επιτροπή την ημέρα των εξετάσεων.

Τα λεφτά θα κατατεθούν στον λογαριασμό της Ε.Ο.Τζούντο,  Εθνική Τράπεζα (080/480582-86. ΙΒΑΝ GR 16 0110 0800 0000 0804 8058 286)

Οι επαναληπτικές εξετάσεις και οι εξετάσεις για 3ο, 4ο  &  5ο Dan θα διεξαχθούν στις 28 Μαρτίου 2020 και ώρα 10:00 στο Dojo Southern Judo Academy (Αθλητικός Όμιλος Τζούντο Αλίμου) στην Λεωφόρο Καλαμακίου 116 (1ος όροφος).

Οι υποψήφιοι εξεταζόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν το αργότερο μέχρι τις  18  Μαρτίου 2020  το ποσό που αντιστοιχεί στο Dan που θα εξεταστούν 3ο, 4ο, 5ο (400 ευρώ) και το καταθετήριο μαζί με την αίτηση θα το προσκομίσουν στην Επιτροπή την ημέρα των εξετάσεων.

Στην περίπτωση επανεξέτασης, ο υποψήφιος εξεταζόμενος θα πρέπει να καταθέσει στον παρακάτω λογαριασμό το ποσό των 50 ευρώ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή στις εξετάσεις είναι ο υποψήφιος να έχει παρακολουθήσει το αντίστοιχο σεμινάριο που προηγήθηκε.

Τα λεφτά θα κατατεθούν στον λογαριασμό της Ε.Ο.Τζούντο,  Εθνική Τράπεζα (080/480582-86. ΙΒΑΝ GR 16 0110 0800 0000 0804 8058 286).

ΑΙΤΗΣΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΝΤΑΝ

X