Επείγουσα ανακοίνωση! Πανελλήνια Πρωταθλήματα ΠΑ/ΚΑ & ΠΒ/ΚΒ 2021

Επείγουσα ανακοίνωση! Πανελλήνια Πρωταθλήματα ΠΑ/ΚΑ & ΠΒ/ΚΒ 2021

Παρακαλούνται οι εκπρόσωποι των αθλητικών σωματείων Αττικής να αποστείλουν στο email της Ε.Ο. Τζούντο directorhjf@yahoo.gr αναλυτική ονομαστική λίστα αθλητών/προπονητών και δηλωμένων συνοδών (στην πλατφόρμα) που θα διανυκτερεύσουν την Παρασκευή 19 Νοεμβρίου και το Σάββατο 20 Νοεμβρίου 2021.

 

X