Ανακοίνωση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Τζούντο για αποφάσεις προσωρινής διοίκησης

Ανακοίνωση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Τζούντο για αποφάσεις προσωρινής διοίκησης

Σύμφωνα με ομόφωνη απόφαση της 19ης Ιανουαρίου 2018 του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Τζούντο, όλες οι αποφάσεις οι οποίες ελήφθησαν από τις 23 Ιανουαρίου 2017 έως 31 Δεκεμβρίου 2017, είναι άκυρες.

Οι εν λόγω αποφάσεις ελήφθησαν χωρίς τη νόμιμη απαρτία, όπως ορίζει το καταστατικό της ομοσπονδίας, καθώς από τα 18 μέλη της προσωρινής διοίκησης, το «παρών» έδιναν μόλις οκτώ.

Ως εκ τούτου, η εγγραφή των σωματείων το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, είναι άκυρη. Οι αιτήσεις τους θα επανεξεταστούν από το ΔΣ που θα προκύψει από τις εκλογές της 17ης Φεβρουαρίου και θα επικυρωθούν εκ νέου, εφόσον φυσικά πληρούν τις προϋποθέσεις.

Κατόπιν των ανωτέρω, μέχρι την ολοκλήρωση της νόμιμης εγγραφής τους, δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε αγώνες της Ελληνικής Ομοσπονδίας Τζούντο.

X