ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ | ΕΚΤΑΚΤΗ Γενική Συνέλευση 29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ | ΕΚΤΑΚΤΗ Γενική Συνέλευση 29  ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

Αθήνα 12/6/2018
Αρ. πρωτ  9472/2018

Προς: Σωματεία – Μέλη  της Ε.Ο. Τζούντο
Θέμα: Πρόσκληση  Γενικής Συνέλευσης

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ο. Τζούντο, σύμφωνα με το άρθρο 51 παρ. 3-4, του Ν. 2725/99, καλεί τα σωματεία-μέλη της να προσέλθουν με τους νόμιμα οριζόμενους  εκπροσώπους τους κατά το άρθρο 9 και επ. του καταστατικού της Ε.Ο. Τζούντο στην ΕΚΤΑΚΤΗ  Γενική Συνέλευση, με θέμα στην ημερήσια διάταξη:

  • Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.
  • Έγκριση Προϋπολογισμού ετών 2018 & 2019.

Η ανωτέρω ΕΚΤΑΚΤΗ Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων της Ελληνικής Ομοσπονδίας Τζούντο, στο Ολυμπιακό Κέντρο Άνω Λιοσίων την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29  ΙΟΥΝΙΟΥ 2018  και ώρα 14:00. Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας η ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΣ θα επαναληφθεί την ίδια ημέρα, στον ίδιο χώρο και  ώρα 15:00, σύμφωνα με την παρ. β΄ του άρθρου 11 του καταστατικού της Ε.Ο. Τζούντο.

Για την Ε.Ο. Τζούντο

Ο Πρόεδρος                                                                              Η Γεν. Γραμματέας

Ι. Καφενταράκης                                                                    Βαλ. Στεφανίδου

GS_29.06.2018

X