5/5/2019 | Εξετάσεις 1ου και 2ου Dan στο Βόλο

5/5/2019 | Εξετάσεις 1ου και 2ου Dan στο Βόλο

Σας ενημερώνουμε ότι οι εξετάσεις 1ου και 2ου Dan στο Βόλο, θα πραγματοποιηθούν στις 5/5/2019 και ώρα έναρξης 11.00 π.μ. στο κλειστό γυμναστήριο ΒΑΚΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ.

Μπορούν να λάβουν μέρος και όσοι επιθυμούν επανεξέταση 1ου και 2ου Dan.

Οι ενδιαφερόμενοι  θα πρέπει να καταβάλλουν στο λογαριασμό της Ελληνικής Ομοσπονδίας Τζούντο στην Εθνική Τράπεζα (080/480582-86, ΙΒΑΝ GR 16 0110 0800 ΟΟΟΟ 0804 8058 286) το ποσό των 200€ για το 1ο DAN, το ποσόν των  300€ για το 2ο DAN και 50€για επανεξέταση  και να έχουν μαζί τους την απόδειξη κατάθεσης.

Επιτροπή Ιεραρχίας DAN και Επιμόρφωσης

X