29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 | ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Ε.Ο. ΤΖΟΥΝΤΟ

29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 | ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Ε.Ο. ΤΖΟΥΝΤΟ

Αθήνα 22/6/2018
Αρ. πρωτ 9512 /2018

Προς: Μέλη ΔΣ της Ε.Ο. Τζούντο

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην  συνεδρίαση του Δ.Σ. της Ελληνικής Ομοσπονδίας Τζούντο, στην αίθουσα συνεδριάσεων στα γραφεία της Ομοσπονδίας, Ολυμπιακό Κέντρο Άνω Λιοσίων,  την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ  2018  και ώρα 12:00 για τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

  1. Επικύρωση αποφάσεων Δικαστικής Επιτροπής
  2. Αναγνώριση σωματείων
  3. Αποδοχή επιχορήγησης από ΕΟΕ
  4. Επικύρωση σύμβασης με Ιατρικό Κέντρο Αθηνών
  5. Επικύρωση αποτελεσμάτων των εξετάσεων Νταν (Θεσσαλονίκη – Αθήνα)
  6. Οικονομικά: εγκρίσεις δαπανών & μετάβασης αποστολών των Εθνικών Ομάδων.
  7. Διάφορα θέματα (θέματα διοικητικά – βεβαιώσεις κ.α)

Για την Ε.Ο. Τζούντο

Ο Πρόεδρος                                              Η Γεν. Γραμματέας

Ι. Καφενταράκης                                      Βαλεντίνα Στεφανίδου

Ημερήσια διάταξη Δ.Σ. 29-06-2018

X