Υποχρέωση υποβολής Πόθεν Έσχες

Υποχρέωση υποβολής Πόθεν Έσχες

Από την Ελληνική Ομοσπονδία Τζούντο, γνωστοποιείται ότι τα άτομα που διετέλεσαν ως μέλη του ΔΣ κατά το προηγούμενο έτος είναι υπόχρεα για την υποβολή ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ στην αρμόδια αρχή δημοσίων εσόδων.

Διευκρινίζεται ότι αυτό είναι υποχρεωτικό από τον Νόμο ακόμα και για τα μέλη που απάρτιζαν το ΔΣ κατά την διάρκεια της Διορισμένης με Δικαστική Εντολή προσωρινής διοίκησης. Η μη υποβολή του δε εκτός του ότι δείχνει περιφρόνηση προς τους Νόμους διώκεται σε βαθμό κακουργήματος. Η ανακοίνωση ανεβαίνει και στην επίσημη σελίδα της ΕΟΤ, αν και εκτός του ότι τα μέλη ειδοποιήθηκαν και προσωπικά, προκειμένου να λάβουν άπαντες γνώση και να μην περιφέρεται η φήμη στις αρμόδιες αρχές ότι τα μέλη της ΕΟΤ αποφεύγουν να συνταχθούν και να ακολουθήσουν την νόμιμη διαδικασία. Και αυτό γιατί κάποιοι που και στο παρελθόν διετέλεσαν μέλη μας φέρεται να μην έχουν ουδέποτε τηρήσει την σχετική νομοθεσία, και άσχετα με τις ποινικές κυρώσεις που πιθανόν να τους επιβληθούν, (αρμοδιότητα των αρχών), διασύρουν και την φήμη της ΕΟΤ.

Στο ΔΣ της 05/12 μετά από εισήγηση του Β Αντιπροέδρου της ΕΟΤ, και κατόπιν αιτήματος που είχαν υποβάλει δύο μέλη από τους διορισθέντες με δικαστική εντολή στο ΔΣ της Προσωρινής, τους παραχωρήθηκε ομόφωνα και για κάθε νόμιμη χρήση, βεβαίωση ότι όπως προκύπτει από τα αρχεία μας ουδέποτε τα συγκεκριμένα μέλη προσήλθαν σε οποιαδήποτε συνεδρίαση του ΔΣ της ΕΟΤ, ούτε καν κατά την σύστασή του σε σώμα.

X