ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Το διεθνές και εγχώριο καλαντάρι για το 2023

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Το διεθνές και εγχώριο καλαντάρι για το 2023

Το διεθνές και εγχώριο καλαντάρι για το 2023 μπορείτε να το δείτε πατώντας εδώ

Για τις διοργανώσεις που αναφέρονται στο τέλος, χωρίς ημερομηνίες, θα οριστούν το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, μετά από συνεννόηση με την αρμόδια επιτροπή της ΕΟ Τζούντο, δεδομένου ότι οι προτεινόμενες από τα συγκεκριμένα σωματεία, ημέρες διεξαγωγής, είχαν ήδη καλυφθεί.

X