ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Ε.Ο. ΤΖΟΥΝΤΟ | 08 Φεβρουαρίου 2022

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Ε.Ο. ΤΖΟΥΝΤΟ | 08 Φεβρουαρίου 2022

Αθήνα, 02/02/2022
Αριθ.πρωτ.: 14005

Προς : Μέλη Δ.Σ.

Θέμα: Συνεδρίαση Δ.Σ. της Ε.Ο. Τζούντο της Τρίτης 8 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 14.00 μέσω τηλεδιάσκεψης στα γραφεία της Ομοσπονδίας στο Σ.Ε.Φ.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. Προκήρυξη ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης για έγκριση διοικητικού και οικονομικού απολογισμού 2021.
  2. Θέματα εθνικών ομάδων.
  3. Οικονομικά.
  4. Διάφορα.

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος                                                      Η Γεν. Γραμματέας

Δ. Μιχαηλίδης                                                   Β. Στεφανίδου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ | Δ.Σ. 08/02/2022

          

X