Συνεδρίαση Δ.Σ. την Τετάρτη 11 Ιανουαρίου 2023

Συνεδρίαση Δ.Σ. την Τετάρτη 11 Ιανουαρίου 2023

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Θέμα 1ο : ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ

Θέμα 2ο : ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ- Εγκρίσεις αποστολών – οικονομικές επιβραβεύσεις αθλητών που πέτυχαν σπουδαίες διακρίσεις το 2022.

Θέμα 3ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

– Έγκριση Δαπανών, αποδοχή τιμολογίων, εξοδολογίων, εσόδων κ.α

Θέμα 4 ο ΔΙΑΦΟΡΑ διοικητικά θέματα

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης στις 13:00

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος                         Η Γεν. Γραμματέας

Μιχαηλίδης Δημήτριος        Στεφανίδου Βαλεντίνα

X