Σωματεία που έχουν δικαίωμα ψήφου στην έκτακτη ΓΣ της 16/5/2022

Σωματεία που έχουν δικαίωμα ψήφου στην έκτακτη ΓΣ της 16/5/2022

Επικύρωση από ΓΓΑ του πίνακα των σωματείων που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην έκτακτη ΓΣ συνέλευση της Ε.Ο.Τζούντο στις 16 Μαϊου 2022.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Ο.ΤΖΟΥΝΤΟ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ)

Ε.Ο.ΤΖΟΥΝΤΟ – ΟΡΘΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

X