Σημαντική ενημέρωση περί συμμετοχής αθλητών σε αγώνες στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό

Σημαντική ενημέρωση περί συμμετοχής αθλητών σε αγώνες στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό

Σας ενημερώνουμε για άλλη μια φορά ότι σύμφωνα με το Άρθρο 29 του Καταστατικού της Ομοσπονδίας μας «…τα σωματεία – μέλη πρέπει να παίρνουν άδεια από την Ε.Ο.Τζούντο για να οργανώσουν ή να συμμετάσχουν σε αγώνες στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό».

Όσα λοιπόν σωματεία εξακολουθούν να αγνοούν την οδηγία αυτή από εδώ και στο εξής θα παραπέμπονται στη Δικαστική Επιτροπή.

 

X