Σεμινάριο και εξετάσεις 1ου – 2ου DAN …και στα Γιάννενα!

Σεμινάριο και εξετάσεις 1ου – 2ου DAN …και στα Γιάννενα!

Η Επιτροπή Ιεραρχίας DAN και Επιμόρφωσης θα διοργανώσει Σεμινάριο και Εξετάσεις για 1ο-2ο DAN και στα Γιάννενα!
Το σεμινάριο για 1ο-2ο DAN (Nage-no-kata) θα διεξαχθεί στις 3 Νοεμβρίου 2018 στην αίθουσα του Α.Σ. ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ.

Το κόστος συμμετοχής του σεμιναρίου ανέρχεται στο ποσό των 30 ευρώ και θα πρέπει να καταβληθεί στο λογαριασμό της Ελληνικής Ομοσπονδίας Τζούντο στην Εθνική Τράπεζα (080/480582-86, ΙΒΑΝ GR 16 0110 0800 ΟΟΟΟ 0804 8058 286) μέχρι τις 2 Νοεμβρίου 2018.

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στις 9 Δεκεμβρίου 2018 στην αίθουσα του ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΝΑΤΟΛΗΣ.

Όλοι οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταβάλουν το αντίτιμο στην Ομοσπονδία:

  • 1ο DAN 140,00€
  • 2ο DAN 160,00€
  • 3ο DAN 200,00€
  • 4ο DAN 250,00€

ΑΙΤΗΣΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΝΤΑΝ

Τα χρήματα των εξετάσεων θα πρέπει να έχουν καταβληθεί στο λογαριασμό της Ελληνικής Ομοσπονδίας Τζούντο στην Εθνική Τράπεζα (080/480582-86, ΙΒΑΝ GR 16 0110 0800 ΟΟΟΟ 0804 8058 286) μέχρι τις 7 Δεκεμβρίου 2018.

Επιτροπή Ιεραρχίας DAN και Επιμόρφωσης

X