ΣΧΟΛΗ & ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ 14-15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019

ΣΧΟΛΗ & ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ 14-15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Θεσσαλονίκη
Χώρος Διεξαγωγής Σεμιναρίου: ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ (Ζάκα 25, Νεάπολη)
Ενδυμασία: casual – αθλητικές φόρμες (υποχρεωτικά θα έχετε και τζουντόκι μαζί σας την Κυριακή)

Έναρξη σεμιναρίου
Σαββάτο 11.00-19.00
Κυριακή 10.00-17.00

Αθήνα
Χώρος Διεξαγωγής Σεμιναρίου: Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Νεότητας Αγίου Κοσμά

Σάββατο: κλειστή αίθουσα συνεδριάσεων Αγίου Κοσμά
Κυριακή: κλειστή αίθουσα Τζουντο Αγίου Κοσμά

Ενδυμασία : casual – αθλητικές φόρμες (υποχρεωτικά θα έχετε και τζουντόκι μαζί σας την Κυριακή )

Έναρξη σεμιναρίου
Σαββάτο 10.00-19.00
Κυριακή 10.00-17.00

Ιωάννινα
Το σεμινάριο στα Ιωάννινα θα πραγματοποιηθεί στις 21 & 22 Σεπτεμβρίου 2019

>>> Σχολή & Σεμινάριο Διαιτησίας για νέους διαιτητές, ενεργούς διαιτητές και προπονητές
Πρόγραμμα, κόστος, επικοινωνία

X