Σχολή προπονητών – Ανακοίνωση

Σχολή προπονητών – Ανακοίνωση
Καλούνται οι υποψήφιοι/ιες της Σχολής Προπονητών Γ’ Κατηγορίας, των οποίων οι αιτήσεις έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή Διοίκησης, να καταθέσουν το χρηματικό ποσό των 300 ευρώ για τα συνολικά δίδακτρα φοίτησης, σύμφωνα με το άρθρο 5 της Απόφασης Ίδρυσης της Σχολής (Α.Π 84586/21.07.2022) στον κάτωθι τραπεζικό λογαριασμό της Ε.Ο.Τζούντο που τηρείται στην Εθνική Τράπεζα Ελλάδος με 
 
ΙΒΑΝ GR16 0110 0800 0000 0804 8058 286 
 
Στην αιτιολογία της τραπεζικής κατάθεσης θα αναγράφεται 
(ονοματεπώνυμο Υποψηφίου/ας) Σχολή Προπονητών Γ ‘ κατηγορίας 
 
Η ως άνω κατάθεση πρέπει να πραγματοποιηθεί μέχρι την έναρξη της Σχολής, δηλαδή 4 Μαρτίου 2023
 
* Το πρόγραμμα της σχολής θα ανακοινωθεί άμεσα 
 
 
Εκ της επιτροπής διοίκησης 
 
 

             ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ   ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ

X