Πρόσκληση Δ.Σ. για το Σάββατο 21 Δεκεμβρίου 2019

Πρόσκληση Δ.Σ. για το Σάββατο 21 Δεκεμβρίου 2019

Αθήνα   13/12/2019
Αρ. πρωτ 12060/2019

Προς: Μέλη ΔΣ της Ε.Ο. Τζούντο

Κύριοι,

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στη  συνεδρίαση του Δ.Σ. της Ελληνικής Ομοσπονδίας Τζούντο, σε αίθουσα του Κλειστού Γυμναστηρίου Πανεπιστημίου Ιωαννίνων το  Σάββατο 21 Δεκεμβρίου και ώρα 17:00 (μετά το πέρας του Παν. Πρωτ Ανδρών – Γυναικών) για τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

  • Ενημέρωση για Νομικά Θέματα – Αποφάσεις ΕΦΙΠ
  • Θέματα Εθνικών ομάδων (εγκρίσεις μεταβάσεων αποστολών)
  • Διάφορα
  • Οικονομικά

Καλούνται τα μέλη του ΔΣ που θα παρευρεθούν στην ως άνω συνεδρίαση να το δηλώσουν εγγράφως στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Ομοσπονδίας director@hjf.gr  μέχρι την Τρίτη 17/12/2019, προκειμένου να υπάρχει μέριμνα για τη διαμονή τους.

Για την Ε.Ο. Τζούντο

Ο Πρόεδρος                                              Η Γεν. Γραμματέας

Ι. Καφενταράκης                                       Βαλ. Στεφανίδου

ΔΣ 21.12.2019

X