Πρόσκληση Δ.Σ. για τις 24 Απριλίου 2021

Πρόσκληση Δ.Σ. για τις 24 Απριλίου 2021

Πειραιάς  19/4/2021
Αρ. πρωτ 13276/2021

Προς: Μέλη ΔΣ της Ε.Ο. Τζούντο

Κυρίες και κύριοι,

Σας γνωρίζουμε ότι το ΣΑΒΒΑΤΟ 24 Απριλίου 2021 και ώρα 14:00, θα συνεδριάσει το ΔΣ της Ε.Ο. Τζούντο μέσω ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ για τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

  • Νομικά θέματα
  • Θέματα Εθνικών ομάδων (αποστολές – εγκρίσεις)
  • Οικονομικά (έγκριση δαπανών)
  • Διάφορα

Για την Ε.Ο. Τζούντο

Ο Πρόεδρος                                              Η Γεν. Γραμματέας

Δημ. Μιχαηλίδης                                      Βαλ. Στεφανίδου

ΔΣ 24 Απριλίου 2021

X