Πρόσκληση Δ.Σ. για τις 26 Ιανουαρίου 2021

Πρόσκληση Δ.Σ. για τις 26 Ιανουαρίου 2021

Πειραιάς  19/1/2021
Αρ. πρωτ 12984/2021

Προς: Μέλη ΔΣ της Ε.Ο. Τζούντο

Κύριοι,

Σας γνωρίζουμε ότι την ΤΡΙΤΗ 26 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 12:00 μ.μ θα συνεδριάσει το ΔΣ της Ε.Ο. Τζούντο μέσω ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ για τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

  • Προκήρυξη Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 2021 με θέματα:
    α) έγκριση οικονομικού – διοικητικού απολογισμού ετών 2019 – 2020 και 1/1/ έως 28/2/2021
    β) αρχαιρεσιών ανάδειξης νέου ΔΣ & νέας ΕΕ της Ε.Ο. Τζούντο
  • Θέματα Εθνικών ομάδων (πρόγραμμα προετοιμασίας, συμμετοχή σε αγώνες )
  • Διάφορα
  • Οικονομικά (αποδοχή τιμολογίων δέσμευση πιστώσεων, έγκριση δαπανών)

Για την Ε.Ο. Τζούντο

Ο Πρόεδρος                                              Η Γεν. Γραμματέας

Ι. Καφενταράκης                                       Βαλ. Στεφανίδου

Πρόσκληση Δ.Σ. για τις 26 Ιανουαρίου 2021

X