Πρόσκληση Δ.Σ. για τις 12 Σεπτεμβρίου 2020

Πρόσκληση Δ.Σ. για τις 12 Σεπτεμβρίου 2020

Πειραιάς  4/9/2020
Αρ. πρωτ 12692/2020

Προς: Μέλη ΔΣ της Ε.Ο. Τζούντο

Κύριοι,

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στη συνεδρίαση του Δ.Σ. της Ελληνικής Ομοσπονδίας Τζούντο, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Ομοσπονδίας στο Στάδιο Ειρήνης & Φιλίας το ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 και ώρα 13:00 για τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

  • Θέματα Εθνικών ομάδων (πρόγραμμα προετοιμασίας, συμμετοχή σε αγώνες)
  • Νομικά Θέματα
  • Διάφορα
  • Οικονομικά (αποδοχή τιμολογίων, δέσμευση πιστώσεων, έγκριση δαπανών)

Για την Ε.Ο. Τζούντο

Ο Πρόεδρος                                             Η Γεν. Γραμματέας

Ι. Καφενταράκης                                       Βαλ. Στεφανίδου

ΔΣ 12 ΣΕΠ 2020

X