Πρόσκληση Δ.Σ. για τις 25 Νοεμβρίου 2020

Πρόσκληση Δ.Σ. για τις 25 Νοεμβρίου 2020

Πειραιάς, 18/11/2020
Αριθ.πρωτ.     12878

Προς: τα μέλη του Δ.Σ

Θέμα : ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ ΤΗΣ Ε.Ο.ΤΖΟΥΝΤΟ της Τετάρτης 25 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 13:00, μέσω τηλεδιάσκεψης.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΘΕΜΑΤΑ:

  • 1Ο Έγκριση Α αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2020
  • 2ο Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2021
  • 3ο Τραυματισμός αθλητή, μέλους της Εθνικής μας ομάδας (Λεωνίδης)
  • 4ο Μετεγγραφές έτους 2020
  • 5ο Νομικά θέματα
  • 6ο Θέματα Εθνικών Ομάδων
  • 7ο Διάφορα

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος                                                 Η Γεν.Γραμματέας

Καφενταράκης Ιωάννης                    Στεφανίδου Βαλεντίνα

ΔΣ 25.11.2020

X