Πρόσκληση Δ.Σ. για την Τρίτη 5 Μαρτίου 2019

Πρόσκληση Δ.Σ. για την Τρίτη 5 Μαρτίου 2019

Αθήνα 27/2/2019
Αρ. πρωτ 10868/2019

Προς: Μέλη ΔΣ της Ε.Ο. Τζούντο

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην συνεδρίαση του Δ.Σ. της Ελληνικής Ομοσπονδίας Τζούντο, στην αίθουσα συνεδριάσεων στα γραφεία της Ομοσπονδίας, Ολυμπιακό Κέντρο Άνω Λιοσίων, την ΤΡΙΤΗ 5 Μαρτίου 2019 και ώρα 14:30 για τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

  • Προκήρυξη τακτικής ΓΣ για έγκριση οικονομικού-διοικητικού απολογισμού έτους 2018.
  • Αγωνιστικές δραστηριότητες εθνικής ομάδας.
  • Διάφορα
  • Οικονομικά

Για την Ε.Ο. Τζούντο

Ο Πρόεδρος                                                      Η Γεν. Γραμματέας

 

Ι.Καφενταράκης                                                  Βαλ.Στεφανίδου

ΔΣ 05.03.2019

X