Πρόσκληση Δ.Σ. για την Τετάρτη 3 Ιουνίου 2020

Πρόσκληση Δ.Σ. για την Τετάρτη 3 Ιουνίου 2020

Αθήνα   27/5/2020
Αρ. πρωτ 12526/2020

Προς: Μέλη ΔΣ της Ε.Ο. Τζούντο

Κύριοι,

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στη συνεδρίαση του Δ.Σ. της Ελληνικής Ομοσπονδίας Τζούντο, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Ομοσπονδίας στο Στάδιο Ειρήνης & Φιλίας την ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 και ώρα 12:00 για τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

  • Έγκριση οικονομικού-διοικητικού απολογισμού και Ισολογισμού έτους 2019.
  • Νομικά Θέματα
  • Θέματα Εθνικών ομάδων (έναρξη & πρόγραμμα προπονήσεων)
  • Αποδοχή δωρεάς από Παγκόσμια Ομοσπονδία.
  • Διάφορα
  • Οικονομικά ( αποδοχή τιμολογίων δέσμευση πιστώσεων, έγκριση δαπανών)

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 75/30-3-2020 (άρθρο 44), για τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, όποιο μέλος του ΔΣ επιθυμεί, δύναται να συμμετάσχει στη συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης (skype). Σε αυτήν την περίπτωση παρακαλούνται τα ενδιαφερόμενα μέλη να το δηλώσουν στη γραμματεία μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος, προκειμένου να μεριμνήσουμε για τη σύνδεση.

Για την Ε.Ο. Τζούντο

Ο Πρόεδρος                                             Η Γεν. Γραμματέας

Ι. Καφενταράκης                                       Βαλ. Στεφανίδου

ΔΣ 03.06.2020

X