Πρόσκληση Δ.Σ. για την Τετάρτη 17 Ιουλίου 2019

Πρόσκληση Δ.Σ. για την Τετάρτη 17 Ιουλίου 2019

Πειραιάς  10/7/2019
Αρ. πρωτ: 11414/2019

Προς : Μέλη ΔΣ της Ε.Ο. Τζούντο

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στη συνεδρίαση του Δ.Σ. της Ελληνικής Ομοσπονδίας Τζούντο, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Ομοσπονδίας στο Στάδιο Ειρήνης & Φιλίας , την ΤΕΤΑΡΤΗ 17 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019 και ώρα 15:00 για τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

  • Αποδοχή επιχορήγησης από ΕΟΕ για ολυμπιακή προετοιμασία.
  • Νομικά θέματα.
  • Οικονομικά θέματα (εγκρίσεις δαπανών, εγκρίσεις μεταβάσεων εθνικής ομάδας, κ.α)
  • Διάφορα.

Για την Ε.Ο. Τζούντο

Ο Πρόεδρος                                                       Η Γεν. Γραμματέας

Ι. Καφενταράκης                                               Βαλ. Στεφανίδου

ΔΣ 17.07.2019

X