Πρόσκληση Δ.Σ. για την Τετάρτη 12 Σεπτεμβρίου 2018

Πρόσκληση Δ.Σ. για την Τετάρτη 12 Σεπτεμβρίου 2018

Αθήνα 4/9/2018

Αρ. πρωτ  9925 /2018

Προς : Μέλη ΔΣ της Ε.Ο. Τζούντο


Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην  συνεδρίαση του Δ.Σ. της Ελληνικής Ομοσπονδίας Τζούντο, στην αίθουσα συνεδριάσεων στα γραφεία της Ομοσπονδίας, Ολυμπιακό Κέντρο Άνω Λιοσίων,  την ΤΕΤΑΡΤΗ 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018 και ώρα 14:00 για τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

  • Κάρτα Υγείας Αθλητή
  • Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αθλημάτων BEACTIVE
  • Θέματα εθνικών ομάδων (εγκρίσεις αποστολών κ.α)
  • Οικονομικά θέματα – έγκριση δαπανών
  • Θέματα Αγωνιστικής Δραστηριότητας
  • Διάφορα θέματα (θέματα διοικητικά – Βεβαιώσεις κ.α)

Για την Ε.Ο. Τζούντο

 

Ο Πρόεδρος                                              Η Γεν. Γραμματέας

 

Ι. Καφενταράκης                                     Βαλεντίνα Στεφανίδου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΣ 12.09.2018

X