Πρόσκληση Δ.Σ. για την Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου 2019

Πρόσκληση Δ.Σ. για την Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου 2019

Πειραιάς   5/9/2019
Αρ. πρωτ 11545/2019

Προς : Μέλη ΔΣ της Ε.Ο. Τζούντο

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στη συνεδρίαση του Δ.Σ. της Ελληνικής Ομοσπονδίας Τζούντο, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Ομοσπονδίας στο Στάδιο Ειρήνης & Φιλίας την ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019 και ώρα 14:30 για τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

  • Αποφάσεις για οργανωτικά & διοικητικά θέματα αναφορικά με τις ανειλημμένες διεθνείς διοργανώσεις.
  • Οικονομικά θέματα (εγκρίσεις δαπανών, εγκρίσεις μεταβάσεων εθνικής ομάδας ,κ.α)
  • Διάφορα.

Για την Ε.Ο. Τζούντο

Ο Πρόεδρος                                                       Η Γεν. Γραμματέας

Ι. Καφενταράκης                                                 Βαλ. Στεφανίδου

ΔΣ 11.09.2019

 

X