Πρόσκληση Δ.Σ. για την Πέμπτη 3 Μαΐου 2018

Πρόσκληση Δ.Σ. για την Πέμπτη 3 Μαΐου 2018

Προς: Μέλη ΔΣ της Ε.Ο. Τζούντο

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στη συνεδρίαση του Δ.Σ της Ελληνικής Ομοσπονδίας Τζούντο, στην αίθουσα συνεδριάσεων στα γραφεία της Ομοσπονδίας, Ολυμπιακό Κέντρο Άνω Λιοσίων, την ΠΕΜΠΤΗ 3 Μαΐου 2018 και ώρα 15:30 για τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

  1. Ενημέρωση για Νομικά Θέματα
  2. Αποφάσεις Δικαστικής Επιτροπής
  3. Θέματα Εθνικών Ομάδων (συμμετοχές σε διεθνείς αγώνες – προπονητικά καμπ κ.α)
  4. Οικονομικά (εγκρίσεις δαπανών, αποστολές)
  5. Διάφορα θέματα (θέματα διοικητικά – Βεβαιώσεις κ.α)

Για την Ε.Ο. Τζούντο

Ο Πρόεδρος                                                             Η Γεν. Γραμματέας

Ι.ΚΑΦΕΝΤΑΡΑΚΗΣ                                                    Β.ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ

Πρόσκληση Δ.Σ.

X