Πρόσκληση Δ.Σ. για την Πέμπτη 23 Μαΐου 2019

Πρόσκληση Δ.Σ. για την Πέμπτη 23 Μαΐου 2019

Αθήνα 17/5/2019

Αρ. πρωτ 11220 /2019

Προς : Μέλη ΔΣ της Ε.Ο. Τζούντο

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην συνεδρίαση του Δ.Σ. της Ελληνικής Ομοσπονδίας Τζούντο, στην αίθουσα συνεδριάσεων στα γραφεία της Ομοσπονδίας, ΣΤΑΔΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ & ΦΙΛΙΑΣ, την ΠΕΜΠΤΗ 23 Μαΐου 2019 και ώρα 16:00 για τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

  • Νομικά θέματα
  • Οικονομικά (εγκρίσεις μεταβάσεων αποστολών, εγκρίσεις δαπανών, κ.α)
  • Διάφορα

Για την Ε.Ο. Τζούντο

Ο Πρόεδρος                                                       Η Γεν. Γραμματέας

 

Ι.Καφενταράκης                                                   Βαλ. Στεφανίδου

ΔΣ 23.05.2019

X