Πρόσκληση Δ.Σ. για την Παρασκευή 5 Απριλίου 2019

Πρόσκληση Δ.Σ. για την Παρασκευή 5 Απριλίου 2019

Αθήνα 29/3/2019

Αρ. πρωτ 11032 /2019

Προς : Μέλη ΔΣ της Ε.Ο. Τζούντο

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην συνεδρίαση του Δ.Σ. της Ελληνικής Ομοσπονδίας Τζούντο, στην αίθουσα συνεδριάσεων στα γραφεία της Ομοσπονδίας, Ολυμπιακό Κέντρο Άνω Λιοσίων, την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 Απριλίου 2019 και ώρα 13:00 για τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

  • Έγκριση οικονομικού-διοικητικού απολογισμού, Ισολογισμού έτους 2018 και προϋπολογισμού έτους 2020.
  • Θέματα Εθνικών Ομάδων (εγκρίσεις μεταβάσεων αποστολών).
  • Διοικητικά Θέματα
  • Διάφορα
  • Οικονομικά

Για την Ε.Ο. Τζούντο

Ο Πρόεδρος                                                       Η Γεν. Γραμματέας

 

Ι.Καφενταράκης                                                   Βαλ. Στεφανίδου

 

ΔΣ 05.04.2019

 

 

 

X