Πρόσκληση Δ.Σ. για τη Δευτέρα 21 Οκτωβρίου 2019

Πρόσκληση Δ.Σ. για τη Δευτέρα 21 Οκτωβρίου 2019

Πειραιάς  16/10/2019
Αρ. πρωτ 11812/2019

Προς: Μέλη ΔΣ της Ε.Ο. Τζούντο

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στη συνεδρίαση του Δ.Σ. της Ελληνικής Ομοσπονδίας Τζούντο, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Ομοσπονδίας στο Στάδιο Ειρήνης & Φιλίας τη ΔΕΥΤΕΡΑ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019 και ώρα 14:00 για τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

  • Έγκριση Πρακτικού της Επιτροπής Μετεγγραφών 2019.
  • Θέματα Εθνικών ομάδων (εγκρίσεις μεταβάσεων αποστολών).
  • Διάφορα.
  • Οικονομικά θέματα

Για την Ε.Ο. Τζούντο

Ο Πρόεδρος                                                       Η Γεν. Γραμματέας

Ι. Καφενταράκης                                                 Βαλ. Στεφανίδου

ΔΣ 21/10/2019

 

X