Προκήρυξη θέσης προπονητή κλιμακίου Βορείου Ελλάδος

Προκήρυξη θέσης προπονητή κλιμακίου Βορείου Ελλάδος

Η Ελληνική Ομοσπονδία Τζούντο έχοντας υπόψη της το άρθρο 31 του Ν.2725|99, το άρθρο 5 του Κανονισμού Εθνικών Ομάδων της Ε.Ο. Τζούντο, τις αγωνιστικές ανάγκες του αθλήματος καθώς και την ομόφωνη απόφαση του ΔΣ της Ε.Ο. Τζούντο στις 11-1-2023 προκηρύσσει την παρακάτω θέση:

Μια (1) θέση ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ.

Τα απαιτούμενα προσόντα πρέπει να είναι τα κάτωθι:

Α) Πτυχίο ανωτάτης σχολής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

Β)Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος προπονητή Τζούντο Α΄κατ.

Γ) Τετραετή τουλάχιστον προπονητική πείρα στο άθλημα του Τζούντο.

Οι ενδιαφερόμενοι-ες, μπορούν να αποστείλουν την αίτηση εκδήλωση ενδιαφέροντος μαζί με τα τυπικά προσόντα τους στα Γραφεία της Ε.Ο.Τζούντο στο ΣΕΦ ή στο email της Ε.Ο. Τζούντο directorhjf@yahoo.gr, μέχρι την Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου 2023.

Ο Πρόεδρος          Η Γεν. Γραμματέας

Δημ. Μιχαηλίδης   Βαλ. Στεφανίδου

X