ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΕ ΒΑΛΚΑΝΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΕ ΒΑΛΚΑΝΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΕ ΒΑΛΚΑΝΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ

 

X