Προγράμματα για judo instructors & judo management

Προγράμματα για judo instructors & judo management

Σας ανακοινώνουμε ότι η Παγκόσμια Ομοσπονδία Τζούντο μας απέστειλε τα συνημμένα έγγραφα τα οποία αφορούν σε προπονητικά προγράμματα για judo instructors, καθώς και για προγράμματα judo management. Όσοι ενδιαφέρονται να τα παρακολουθήσουν παρακαλούνται να συμπληρώσουν τις σχετικές φόρμες οι οποίες επισυνάπτονται και να τις αποστείλουν στο email της Ομοσπονδίας director@hjf.gr .

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι η Παρασκευή 31 Ιουλίου 2020. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι κάτοχοι τουλάχιστον του 1ου ΝΤΑΝ στο τζούντο.

Federation Nomination Form UCJI-NEW
Federation Nomination Form UCJI-UPGRADE
Federation Nomination Form UDJM_August 2020
IJF Academy Notice Semester 2 Courses 2020
UDJM – Letter to Federations

X