Παράταση προθεσμίας υποβολής οριστικής αίτησης στο Μητρώο Αθλητικών Σωματείων

Παράταση προθεσμίας υποβολής οριστικής αίτησης στο Μητρώο Αθλητικών Σωματείων

Σας αποστέλλουμε την τροποποίηση της υπουργικής απόφασης για το μητρώο αθλητικών σωματείων με την οποία παρατείνεται η προθεσμία για την υποβολή οριστικής αίτησης από τα αθλητικά σωματεία.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ορίζεται η 31 Ιουλίου 2023

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

 

X