Παν. Πρωταθλήματα Τζούντο ΕΦ/ΝΕ & ΝΑ/ΝΓ | Διευκρινιστικές οδηγίες για την ομαλή λειτουργία της διοργάνωσης

Παν. Πρωταθλήματα Τζούντο ΕΦ/ΝΕ & ΝΑ/ΝΓ | Διευκρινιστικές οδηγίες για την ομαλή λειτουργία της διοργάνωσης

Παρακαλούνται όλοι οι συμμετέχοντες να δείξουν τον ανάλογο σεβασμό στη διοργάνωση και στα αυστηρά μέτρα υπό τα οποία αυτή λαμβάνει χώρα. Όπως ανακοινώθηκε και νωρίτερα, όλοι υποχρεούνται να κρατούν μαζί τους το τεστ τους ή πιστοποιητικό γιατι μπορεί να τους ζητείται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Η μη προσκόμιση της εξέτασης μπορεί να αποτελέσει λόγο αποκλεισμού από τη διοργάνωση.

Κατανοούμε πως η χρήση της πλατφόρμας γίνεται για πρώτη φορά και θα αντιμετωπίσετε κάποιες τεχνικές δυσκολίες, για κάθε απορία ή δυσκολία καλείτε την Σαλώμη στο 6984118880. Λόγω του πιεσμένου χρόνου και της πρωτόγνωρης κατάστασης καλούμε να δείξετε την ανάλογη υπομονή και να ανεβάσετε όσα τεστ σας ζητούνται καθώς αυτό απαιτεί προϋπόθεση συμμετοχής στη διοργάνωση. Κάθε σωματείο μπορεί να ανεβάσει τα αποτελέσματά του μόνο στην πλατφόρμα και όχι μέσω email ή με άλλο τρόπο.

Για να μεταφορτώσετε τα τεστ στην πλατφόρμα εισέρχεστε στην καρτέλα “Δήλωση Συμμετοχής” και επιλέγετε επεξεργασία (σύμβολο μολύβι), θα βρείτε τα πεδία να ανεβάσετε για κάθε συμμετέχοντα το ανάλογο ιατρικό έγγραφο και υποβάλλετε την αίτηση. Σημειώστε, πως οι προπονητές είτε συνοδοί βρίσκονται μόνο στη μια εκ των δυο δηλώσεων και το τεστ τους το ανεβάζετε μόνο μια φορά στην δήλωση που βρίσκεται. Επίσης, για τους συμμετέχοντες το έγγραφο το ανεβάζετε μόνο μια φορά (για όσους αγωνίζονται και Εφήβων – Νεανίδων και Ν. Ανδρών Ν Γυναικών.

Τις διαπιστεύσεις θα τις παραλάβετε από τα ξενοδοχεία σας.

Η ζύγιση λάβει χώρα για κάθε αθλητή/-τρια στο ξενοδοχείο όπου διαμένει. Τα ξενοδοχεία είναι: Dionissos, Metropol και Grand Hotel. Για διευκρινίσεις καλείτε τον αλυτάρχη (Αντωνίου Χρήστος – 6949987380). Όσοι ζυγίζονται σήμερα και αγωνίζονται και στην κατηγορία των Νέων Ανδρών – Νέων Γυναικών δεν θα ζυγιστούν αύριο Σάββατο.

Για τις αλλαγές και διαγραφές της κλήρωσης θα μπείτε στο Zoom 17:00 https://us02web.zoom.us/j/86204177:796?pwd=VkRGNUhUcnRLaUpIRGNuWE50WmIvdz09 . H κλήρωση θα λάβει χώρα στις 18:00.

Ευχόμαστε σε όλους καλή επιτυχία!

Ε.Ο. Τζούντο

X